Vaša cesta k prosperite

Novinky

SOLUTRANS 2023

V dňoch 21 – 25. novembra 2023 sa v Lyone uskutoční medzinárodná výstava úžitkových vozidiel SOLUTRANS 2023. Výstavy sa zúčastnia aj naši dodávatelia prípojných vozidiel. Radi Vás privítame v expozíciách spoločnosti Benalu, hala 5 a spoločností Chereau, hala 4.

Výstava SALUTRANS sa uskutočňuje každé dva roky.  Rozsahom a účasťou  výrobcov úžitkových vozidiel je porovnateľná a výstavou, ktorá sa koná v Hannoveri každý párny rok. Výstava je sprevádzaná bohatým sprievodným programom zameraným na oblasť dopravy a logistiky.